Pidrovi 1900 číslo 109 a

Třetí rodina Pidrova

Když jsem pátrala po tom, jak starý je můj rodný dům č.p. 93 v Babicích nad Svitavou a kdo v něm dřív bydlel, zjistila jsem, že byl postavený mezi lety 1870 a 1880 a do roku 1919 v něm bydlely dvě rodiny Pidrových.

Než se ale dostanu k osudům druhé rodiny Pidrovy, musím udělat krok zpět. V Babicích totiž ve stejné době bydlela ještě třetí rodina Pidrova, a to rodina otce a sourozenců Františka z druhé rodiny Pidrovy. Ale popořádku…

Aby to bylo hned od začátku jasné, namalujeme si rod Pidrů pěkně barevně. Na začátku je František, domkař ze Žďárné, potom jeho syn Josef (1828) a dcera Terezie. O rodině jejího syna Tomáše (1841, první rodina Pidrova) jsem psala v minulém článku. Dcera Helena zůstala v rodné Žďárné.

Hlava druhé rodiny Pidrovy, o které budu psát v dalším článku, František Pidra (1856), je úplně nahoře. Pod ním jsou seřazení jeho sourozenci. Jejich otcem je Josef Pidra (1828), bratr Terezie. A právě Josef je hlavou třetí rodiny Pidrovy, o které si budeme povídat dnes.

rodokmen dobrý
Mimochodem – odpovědí na otázku z prvního článku je: Tomáš a František Pidrovi, první dva majitelé domu číslo 93, byli bratranci.

Dům číslo 96

Třetí rodinu Pidrovu jsem našla v Babicích v domě číslo 96. Podle sčítacího operátu z roku 1880 zde bydleli:

 • Josef Pidra, nar. 1828 ve Žďárné, č.p. 34
 • jeho žena Marie, nar. 1834 ve Žďárné, dcera Floriana Staňka
 • dcera Marie, nar. 1854 ve Žďárné
 • dcera Josefa, nar. 1861 ve Žďárné
 • dcera Amalie, nar. 1863 ve Žďárné
 • dcera Wilhelmina, nar. 1869 ve Žďárné
 • dcera Františka, nar. 1872 v Babicích v čísle 49
 • syn Eduard, nar. 1874 v Babicích v čísle 96
 • dcera Cecilia, nar. 1876 v Babicích v čísle 93
 • syn Ignác, nar. 1879 v Babicích v čísle 96

Pidrovi 1880 č. 96

Dále měli tyto syny, kteří v době sčítání už nebydleli s rodinou:

 • syn František, nar. 1856 ve Žďárné (druhá rodina Pidrova)
 • syn Josef, nar. 1865 ve Žďárné

Zajímavý je údaj u narození dcery Františky v čísle 49 – Josef Pidra je zde uvedený jako hostinský v Babicích. Přitom jinde je jako „majitel domku a zhotovitel stříšek pro obuvníky“.

Zajímavé je to hlavně při pohledu do sčítacího operátu pro rok 1880 a číslo 49 – bydlí zde:

 • Pásek – hostinský, „pachtýř hostince za roční nájem, žije z čistého výdělku“, nar. 1855 v Holštýně u Boskovic.

Zato na konci roku 1869 v domě č. 49 bydlí pouze Ernestina Kotas, vdova po hostinském Kotasovi, nar. 1814. Její dcera Ernestina mladší se vdala v září roku 1869 s Janem Rumlerem z Olomučan.

Že by se Josef Pidra přistěhoval do Babic, aby zastal práci hostinského (jako hostinský dostal do nájmu volný dům), ale potom přilákal jiného hostinského ze svého kraje, postavil si (naproti domu 49) dům č. 96 a věnoval se svému řemeslu?

Dcera Cecilie se narodila v domě č. 93. Je to první záznam o mém rodném domě! Mohli bychom se domnívat, že právě tato rodina postavila dům číslo 93?
Pidra Cecilia 1876 nar.Syn Ignác (o 3 roky později) se ale opět narodil v čísle 96. Tak si nejsem jistá, jak moc to brát vážně… Spíš porod proběhl v domě jejich příbuzného, který v té době v domě 93 bydlel.

Dcera Marie

Dcera Marie (nar. 1854) se vdala v roce 1888 (bylo jí 35 let) za Jakuba Pirka (Pírka), dělníka ve Velkém Ořechově, syna Václava Pirka a jeho ženy Apolonie, roz. Duša.

V roce 1910 najdeme jejich rodinu v Babicích v čísle 134, blízko domů číslo 90 a 93.

Bydlí zde:

 • Jakub Pírek, nar. 1863 v Pršticích, pracuje ve vlnařské továrně
 • manželka Marie (roz. Pidrová), nar. 1854 ve Žďárné
 • dcera Marie, nar. 1889, pracuje ve vlnařské továrně
 • syn Karel, nar. 1891, pracuje v továrně jako kotlař
 • dcera Božena, nar. 1898 v čísle 109, žákyně

Dcera Božena se vdala roku 1920 v Babicích s Antonínem Balabánem.

Syn Josef

Josef Pidra ml. (nar. 1865) sloužil u 8. pěšího pluku, proto nebyl v domě při sčítání v roce 1880. Stal se krejčím.

V roce 1893 si vzal za manželku Marii Nezvalovou, dceru Františka Nezvala, domkaře z Babic číslo 45, a jeho ženy Josefy, rodem Svoboda. Se svou ženou poté žil v domě číslo 45.

Pidra Josef OO Marie Nezvalova 1893

Marie se narodila v roce 1857 a zemřela v roce 1905 na „carcinom laryngis“ (asi rakovina hrdla).

V roce 1910 nacházíme v čísle 45 tuto rodinu:

 • Josef Pidra ml., nar. 1865 ve Žďárné, vdovec, krejčí
 • syn Josef, nar. 1894 v Babicích
 • syn František, nar. 1897
 • syn Jan, nar. 1898

Syn Jan v roce 1922 „vystoupil z církve římsko-katolické a vstoupil do sekty československé“ (tj. církve husitské).

Dcera Františka

Františka (nar. 1872) se vdala v roce 1893 za Antona Danihela (Daňhela, Daniela), stolaře v Útěchově, narozeného roku 1870, syna Bernarda Danihela a Kateřiny, roz. Grošovy z Medlánek.

Po svatbě bydleli v domě číslo 109.

Tam se jim narodili

 • syn Antonín, nar. 1893
 • syn Augustin v roce 1897
 • dcera Terezie v roce 1898 (zemřela v roce 1899)

Syn Antonín se stal soustružníkem v továrně.

Syn Augustin vystoupil z katolické církve a vstoupil do církve husitské. Za první světové války byl legionářem v Rusku.
Byl oddán v Husovicích v roce 1944 s Marií Svobodovou. Zemřel roku 1956.

Františka zemřela v roce 1902 na endometritidu. Antonín Daniel se poté oženil s Cecílií, nar. 1873 ve Slavkově. Postavili si nový dům číslo 131, hned vedle domu 109. Společně měli tyto děti:

 • dcera Marie, nar. 1904
 • dcera Josefa, nar. 1906

Syn Eduard

Pidra Eduard 1874 nar.

Syn Eduard (nar. 1874), kotlař, se oženil v roce 1900 s Josefou Ševčíkovou, dcerou Jana Ševčíka a jeho ženy Veroniky, rozené Procházková, z čísla 48.
Josefa se narodila v roce 1875 a zemřela v roce 1952 v Babicích.

V roce 1910 byl zapsán jako majitel domu číslo 109. Tehdy v domě bydleli:

 • Eduard Pidra, nar. 1874, kovář (tovární dělník)
 • jeho žena Josefa, nar. 1875
 • syn Jaroslav, nar. 1906
 • dcera Anežka, nar. 1907
 • Jan Konečný, podnájemník, nar. 1881
 • Josefa Konečná, manželka, nar. 1881
 • dcera Anna, nar. 1903
 • syn Stanislav, nar. 1903
 • syn Oldřich, nar. 1909

Dům později přešel na Stanislava Konečného. Jeho manželku, paní Konečnou, jsem ještě znala. Jejich vnuk žije v domě číslo 109 dodnes.

Dcera Cecilie

Dcera Cecilie (nar. 1876) se vdala roku 1899 za Františka Petr(u)želu, kotlaře z domu číslo 69, syna Josefa Petr(u)žely a jeho ženy Antonie, rozené Ševčík.

V roce 1910 najdeme v domě číslo 69 tuto rodinu:

 • František Petržela, nar. 1876, kotlařský pomocník
 • jeho žena Cecilie (roz. Pidrová), nar. 1876
 • dcera Františka, nar. 1899 v Adamově
 • syn František, nar. 1902 v Babicích
 • syn Josef, nar. 1903
 • syn Eduard, nar. 1906
 • dcera Marie, nar. 1910
 • Antonie Vávrova, nar. 1846

Syn Eduard se stal obuvníkem. Byl zabit střepinami granátu 2. května 1945.

Stěhování

Rodina se ze Žďárné do Babic přistěhovala mezi lety 1870 a 1872, nejprve do čísla 49 a později do čísla 96.

Někdy mezi lety 1884 a 1888 se přestěhovala do čísla 109, který stojí hned vedle domu číslo 93.

V roce 1900 bydlely v domě číslo 109 tyto rodiny:

Pidrovi 1900 číslo 109 a

Pidrovi 1900 číslo 109 b

 • Jakub Pírek, nar. 1863, majitel bytu, tovární dělník – barvíř
 • manželka Marie, nar. 1864
 • dcera Marie, nar. 1889
 • syn Karel, nar. 1891
 • dcera Božena, nar. 1898
 • Antonín Daniel, nar. 1870, majitel bytu, tovární dělník – stolař
 • manželka Františka, nar. 1872
 • syn Antonín, nar. 1893
 • syn Augustin, nar. 1897
 • Josef Pidra, nar. 1828, výměnkář
 • manželka Marie, nar. 1834, výměnkářka
 • syn Ignác, nar. 1879, klempířský tovaryš

Další známé údaje

Dcera Amalie zemřela v roce 1884 v čísle 93 na souchotě (TBC). Bylo jí 21 let, byla dosud svobodná.

Dcera Wilhelmina se vdala v roce 1889 za Josefa Navrátila, domkaře na Silničné u Žarošic, syna Josefa Navrátila a jeho ženy Marie. Zemřela v roce 1951 v Brně na Žlutém kopci.

Marie Pidrová (manželka) zemřela roku 1905 na TBC.

Kdy zemřel Josef Pidra (1828), mi není známo. Pravděpodobně později než v roce 1907, kdy končí babická matrika.

A ještě mapa Babic s domy, o kterých jsem dnes psala:

Pidrovi babice celé 3

Pidrovi mapa Babic 3

Příště

si konečně povíme o druhé rodině Pidrů z čísla 93 (tedy rodině Josefova syna Františka).

Připravuju také souhrnný článek o působení Pidrů ze Žďárné v Babicích, článek o řemeslech, která jsou zmiňovaná u členů rodiny (ve kterém se dopátráme, co znamená prachařský sekerník), a článek o celkové situaci v Babicích v roce 1880.

1 komentář u „Třetí rodina Pidrova“

 1. Moc se mě to líbí. Jako královská rodina, jako detektivka … Taky bych se chtěla někdy dopátrat svých předků. Trochu mám zmatek v číslech domů, ale mapa moc pomohla. Piš dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>