Pidrovi 1880

První rodina Pidrova

Když jsem pátrala po tom, jak starý je můj rodný dům č.p. 93 v Babicích nad Svitavou a kdo v něm dřív bydlel, zjistila jsem, že byl postavený mezi lety 1870 a 1880 a cca do roku 1915 v něm bydlely dvě rodiny Pidrových.

V tomto článku budu pátrat po osudech první rodiny Pidrovy a hledat odpovědi na tyto otázky:

V jakém příbuzenském vztahu byli Tomáš a František Pidra, dva první majitelé domu? Kdo byli jejich předkové?

Kam se odstěhovala první rodina Pidrova z domu číslo 93?

Jaké jsou osudy dětí z první rodiny Pidrových?

Ale možná se dopátráme i dalších zajímavých zjištění…

Rodina v roce 1880

První rodinu Pidrovu nacházíme podle sčítacích operátů z roku 1880 v domě č.p. 93. Otce i všechny děti jsem našla v matrice narozených, proto u nich můžu doplnit další data. Podle údajů u narození dětí můžeme určit, ve kterém domě rodina bydlela.

Pidrovi 1880

 • Pidra Tomáš, nar. 1841 ve Žďárné u Boskovic, č.p. 49
 • manželka Marie, nar. 1839 v Babicích
 • dcera Marie, nar. 1866 v Babicích v čísle 35 (osada Josefov)
 • syn Josef, nar. 1870 v Babicích v čísle 90
 • syn Vilém, nar. 1874 v čísle 90
 • dcera Růžena, nar. 1878 v čísle 90

Dále jsem našla tyto děti:

 • syn Augustin, nar. 1872 v čísle 90, zemřel 1873 na „psotník“
 • syn Bohumil, nar. 1876 v čísle 90, zemřel 1879 na záškrt
 • dcera Josefa, nar. 1880 v čísle 90, zemřela 1880 (3 měsíce) na „psotník“
 • syn Karel, nar. 1884 v čísle 90, zemřel 1884 (2 měsíce), slabost
 • syn Stanislav, nar. 1900 v čísle 90, zemřel 1901 – udusil se

Tomáš: ze Žďárné do Josefova

Tomáš Pidra se narodil ve Žďárné u Boskovic. Jeho matkou byla Tereza, svobodná dcera Františka Pidry, domkáře ve Žďárné, a Josefy, dcery Jakuba Staňka. Tomáš byl tedy nemanželské dítě. K jeho původní rodině se vrátíme později.

Zajímavý je údaj o narození Tomášovy první dcery Mariev té době bydlel v osadě Josefov, která tehdy patřila pod Babice, v čísle 35. V matrice narozených je u Marie tento zápis:

NN Pidrová Mariana, o Tomáš a Mariana, 10 3 1866

„Tento zde zapsaný mimomanželský otec byl přítomen a žádal u přítomnosti dvou dobře známých svědků co otec do matriky zapsán býti. Též matku toho dítěte za manželku pojal a tím to dítě oprávnil.“

Jako svědci jsou uvedení Anton Blažík a Johan Kousalík.

Dcera je narozená jako nemanželská – svatba se konala až rok po narození této dcery!

Marie Klímová

Tomáš se oženil s Marií 4. 11. 1867. V matrice svateb si o ní přečteme toto:

OO Pidra Tomáš a Mariana Klímová 4 11 1867

Mariana Klíma, švadlena, bytem u své matky v Babicích (č.p. 23), svobodná dcera Terezie Klímové, dcery Františka Klímy, chalupníka z Babic, a jeho + manželky Anny Kocman. Matka je náboženství katolického a naživě.“

A dále čteme, že byla „sezdána z povolení c.k. úřadu v Pozořicích“. V té době totiž Babice spadaly pod panství Pozořice (o tom také někdy příště). Buď to bylo kvůli nízkému věku nevěsty (měla 18 let), nebo proto, že neměla otce, který by jí dal svolení.

Marie byla tedy stejně jako Tomáš nemanželské dítě! V té době to stále byla společensky těžká situace. Není divu, že k sobě našli cestu…

Babice číslo 90

Do Babic se přestěhovali pravděpodobně až po svatbě, podle narození dětí do domu č. 90.

Když se vrátíme do roku 1869 a domu číslo 90, najdeme v něm Martina Kudlu (nar. 1814 v Olomučanech), tesařského tovaryše. Toto řemeslo spojuje dřívější obyvatele s těmi novými (Tomáš Pidra je uváděný jako sekerník, později jako tesař).

V roce 1880 tento dům ve sčítání chybí, lépe řečeno je sice správně zařazený, ale neočíslovaný. V domě bydlí:

 • Martin Kudla, nar. 1820 v Olomučanech (jedno z uvedených dat je chybně), tesařský tovaryš
 • a rodina vdovy Marie Klímové

Za dalších 10 let (v roce 1890) už v domě oficiálně bydlí rodina Tomáše Pidry.

Jak je možné, že jsou Tomášovy děti narozené v domě č. 90, když je zapsaný jako majitel čísla 93? Mám k tomu teorii: oba domy byly součástí jednoho hospodářství (stojí poměrně blízko sebe)

V domě číslo 90 až do roku 1871 bydlela Terézia, matka Tomášovy ženy Marie, rozené Klímové (i když není zapsaná ve sčítacím operátu), poté asi její teta nebo švagrová Marie Klímová. Proč byl Tomáš zapsaný jako majitel a obyvatel domu číslo 93, to už se nedozvíme – ale příště se dozvíte, kdo v tomto domě skutečně bydlel.

V roce 1910 nacházíme v domě číslo 90

 • Marii Pidrovu, nar. 1862, vdovu
 • Aloisii, její dceru, nar. 1902

O koho šlo? Viz dodatek na konci!

Syn Josef

Nejstarší syn Tomáše Pidry Josef se narodil v roce 1870 v domě číslo 90.

V roce 1895 se oženil s Annou Procházkovou, dcerou domkaře Jana Procházky a Anny z čísla 33.

Josef Pidra ml. OO Anna Procházkova 1895

Po svatbě se jim narodila 

 • dcera Anna, nar. 1895, zemřela 1895

Velmi brzy také ovdověl, jeho žena zemřela dva týdny po smrti jejich dcery Anny na „lungen tuberculose“ (TBC).

Pidra Anna smrt 1895

V roce 1896 se oženil podruhé, s Marií Blažíkovou, dcerou Františka Blažíka, domkaře z čísla 49, a jeho ženy Marie. V té době už bydlel v domě číslo 33, který mu zůstal po jeho první ženě.

V domě s nimi bydlela i první tchyně, Anna Procházková, nar. 1845.

V roce 1900 byl Josef vedený jako tesařský tovaryš a prodavač tabáku.

Při sčítání v roce 1910 najdeme v domě číslo 33 tuto rodinu:

 • Josef Pidra, nar. 1870, tesař
 • manželka Marie, nar. 1871
 • syn Josef, nar. 1897, tesařský učedník
 • syn Vincenc, nar. 1898
 • syn Jaroslav, nar. 1900
 • syn Ladislav, nar. 1901
 • dcera Marie, nar. 1903

V matrice jsem našla ještě syna:

 • syn František, nar. 1905, zemřel 1907 na souchotě (TBC)

Josef Pidra převzal řemeslo svého otce a poté je předal svému nejstaršímu synovi Josefovi. 

Byl zabitý „střepinou granátu do hrudi“ 3. května 1945. Bylo mu 75 let.

Josefův syn Vincenc byl podle zápisu v matrice „oddán civilně ve Francii, obec Offemont, department Belfort, 6. 8. 1927 s Marií Jahodovou“.

Pidra Vincenc nar. 1898

Marie Jahodová se narodila roku 1899 v Babicích. Jejím otcem byl František Jahoda (1845), čtvrtláník, syn Františka Jahody a Antonie, rodem Veselé. Jeho matkou Františka (1859), dcera Františka Poláka, čtvrtláníka z Řícmanic, a Františky, rodem Ševčíkova.

Marie Pidrová, roz. Jahodová, zemřela v roce 1953 v Babicích.

Proč se brala dvojice z Babic až ve Francii, netuším.

Syn Vilém

Tomášův syn Vilém se oženil v roce 1899 s Helenou Ševčíkovou, služebnou, dcerou Františka Ševčíka, slévače a jeho ženy Františky z čísla 18. Podle sčítacích archů v čísle 18 ale Ševčíkovi v roce 1900 nebydleli.

Vilém pro svoji rodinu postavil nový dům poblíž svého rodného domu – číslo 142.

V tomto domě v roce 1910 bydleli:

 • Vilém Pidra, nar. 1874, mistr tesař
 • manželka Helena, nar. 1874
 • dcera Emilie, nar. 1899
 • syn Vilém, nar. 1901
 • dcera Marie, nar. 1902

Vilém Pidra oficiálně v roce 1921 vystoupil z církve.

Helena Pidrová, roz. Ševčíková, zemřela v Babicích v roce 1953.

Další známé údaje

Terézie Klímová, matka Marie Pidrové, se narodila roku 1812 v čísle 3 a zemřela v roce 1871 v čísle 90 na „plicní neduh“. Bylo jí 59 let.

Marie Pidrová, manželka Tomáše, zemřela roku 1898 „náhle“ – příčinou byla srdeční vada. Bylo jí 59 let.

Tomáš Pidra zemřel v čísle 90 roku 1905 na „fyzickou sešlost“, tedy stáří. Bylo mu 63 let.

Dcera Marie se v roce 1895 vdala za Františka Touchyna, nar. 1867, slévače, číslo domu 73, syna Bernarda Touchyna a jeho ženy Josefy.

DODATEK:

Podařilo se mi zjistit, že Tomáš Pidra se po smrti Marie, roz. Klímové, znovu oženil. Vzal si o 22 let mladší Marii Pourovou, dceru Dominika Poura. Tato Marie je onou vdovou, zmiňovanou v roce 1910 v čísle 90. Nepodařilo se mi sice v matrice najít jejich svatbu, ale podle data narození jsem Marii našla v matrice narozených a poté i ve sčítacích operátech pro její rodný dům číslo 67.

Aloisie Pidrová, nar. 1902, byla tedy nejmladší dcerou Tomáše Pidry.

Pidra Marie nar. 1863 2. žena

A ještě připojím plánek domů, o kterých jsem dnes psala:

Babice velkéPidrovi 1 mapa

Příště

vám v článku o druhé rodině Pidrových prozradím, kdo skutečně bydlel v domě číslo 93 a v jakém příbuzenském vztahu byli Tomáš a František Pidrovi, dva první majitelé domu číslo 93. A samozřejmě i další zajímavosti o jejich rodech.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>