Staněk Tomáš + Františka Žáček OO 1843 ždárná

Rodina Staňků ze Žďárné

V 60. a 70. letech 19. století přišlo do Babic nad Svitavou postupně několik členů rodiny Pidrů ze Žďárné – nejdřív Tomáš Pidra a poté jeho strýc Josef Pidra se svou rodinou. Jejich potomci v Babicích založili několik dalších rodin a do I. světové války postavili minimálně 6 nových domů.

Při pátrání v archivech jsem ale zjistila, že první, kdo přišel ze Žďárné do Babic, byl Ignác Staněk. Toto příjmení se objevuje i mezi předky Tomáše a Josefa Pidrových.

V tomto článku budeme pátrat:

1) Kdo přišel do Babic ze Žďárné jako úplně první?

2) Jak vypadala široká rodina Staňků ve Žďárné?

3) Byli Staňkovi, kteří přišli do Babic, přímo spřízněni se Staňky v rodině Pidrů?

Staňkovi v rodu Pidrů

Nejdřív si zopakujeme, co zatím víme o příbuzenství Staňků a Pidrů.

Josef Pidra (viz třetí rodina Pidrova) byl syn Františka Pidry, domkaře ze Žďárné, a Josefy, dcery Jakuba Staňka.

Jeho manželkou byla Marie, dcera Floriana Staňka, sedláka ve Žďárné, a Marie, dcery Jiřího Šindelky, podsedníka.

Ukážeme si to na rodokmenu Františka Pidry (druhá rodina Pidrů):

rodokmen Pidrovi + Staňkovi 1

Je zřejmé, že ve Žďárné byla buď jedna velmi široká rodina Staňků, nebo několik rodin na sobě nezávislých – jinak by se nemohlo stát, aby si syn Josefy Staňkové vzal za ženu dceru Floriana Staňka.

Ignác Staněk a dům číslo 27

V babické matrice jsem našla Ignáce Staňka ze Žďárné. V roce 1900 žil podle sčítacích operátů v Babicích v čísle 27:

 • Staněk Ignác, nar. 1850 ve Žďárné, majitel bytu, pracující v lesním hospodářství jako drvař
 • manželka Aloisie, nar. 1851 v Babicích
 • dcera Františka, nar. 1890
 • syn Theodor, nar. 1891
 • syn Jiří, nar. 1893
 • syn Augustin, nar. 1895
 • Sehnal Adolf, nar. 1866 v Babicích, majitel bytu, sedlák
 • manželka Barbora, nar. 1868
 • dcera Marie, nar. 1893
 • dcera Anna, nar. 1898
 • dcera Františka, nar. 1900
 • švagrová Sehnalová Anna, nar. 1878

Dva majitelé jednoho domu, jeden dřevorubec a druhý sedlák? Bezpochyby byli spříznění. Ale jak?

Najdeme si stejný dům číslo 27 v roce 1880. Žije zde:

Staňkovi 1880 číslo 27

 • Staněk Ignác, nar. 1850 ve Žďárné, pomáhá manželce co rolník
 • manželka Františka, nar. 1838 – také ve Žďárné!, majitelka čtvrtlánu
 • nevlastní dcera Pourová Josefa, nar. 1864
 • nevlastní dcera Pourová Barbora, nar. 1868
 • nevlastní dcera Pourová Marie, nar. 1870
 • dcera Staňková Terezie, nar. 1877
 • dcera Staňková Anna, nar. 1880

Barbora Pourová bude za 20 let Barborou Sehnalovou a její manžel Adolf spolumajitelem domu a hospodářství.

O dalších 10 let dřív, v roce 1869, žili v domě číslo 27:

 • František Pour, nar. 1841 v Babicích, čtvrtláník
 • manželka Františka, nar. 1838 ve Žďárné!
 • dcera Josefa, nar. 1864
 • dcera Barbora, nar. 1868
 • výměnkář Tomáš Hloušek s rodinou

Tři svatby

Nejdřív jsem našla svatbu Ignáce Staňka a Aloisie. Konala se v roce 1889 v Babicích. Oběma snoubencům tedy bylo téměř 40 let.

Ignác Staněk je zde vedený jako vdovec a majitel domu číslo 27.

Jeho manželka Aloisie, rozená Blažíková, byla dcerou už nežijícího Matěje Blažíka a jeho ženy Františky, rodem Kartous z Bílovic, nyní v Babicích v čísle 54.

Našla jsem i svatbu Ignáce a Františky v roce 1876:

Staněk Ignác + Františka OO 1876

Ignác Staněk ze Žďárné č.p. 6, narozený 12. 2. 1850, svobodný, záložník c. k. 45. pěšího pluku, syn ještě žijících rodičů Tomáše Staňka, čtvrtláníka ze Žďárné, a Františky, rodem Jan Žáček, gruntovník ve Žďárné

+ Františka, majitelka čtvrtlánu a domu číslo 27 v Babicích, narozená 16. 11. 1838, vdova po Františku Pourovi, dcera Josefa Staňka, čtvrtláníka ve Žďárné, a Veroniky, rodem František Nedoma.

K mému velkému překvapení byla i Františka z rodu Staňků ze Žďárné! Ani Františka, ani Ignác ale nemají mezi svými rodiči Jakuba nebo Floriana Staňka jako Pidrovi. Ale budeme pátrat dál!

Aby byly svatby úplné, doplním ještě první svatbu Františky v roce 1861. Svatba se konala proti všem zvyklostem v Babicích, tedy v místě bydliště ženicha.

Její manžel František Pour byl rodák z Babic, narozený v roce 1841 v čísle 27. Tento dům s polnostmi tedy po jeho smrti přešel na jeho ženu Františku, od ní na jejího dalšího muže Ignáce Staňka a naposledy přes svatbu Františčiny dcery Barbory na jejího manžela Adolfa Sehnala.

Rodiny Staňků a Pidrů ve Žďárné

Zběžně jsem propátrala matriky a sčítací operáty ve Žďárné, abych zjistila, jak vypadal rod nebo rody Staňků v této obci. Bohužel pro Žďárnou existují sčítací operáty, které pěkně ukazují celé rodiny, až od roku 1890. To mi znesnadnilo pátrání.

Prozatím jsem našla dva rody s návazností na Ignáce a Františku a také rod Pidrů a několik mnoho dalších, které zatím nedokážu zařadit.

První rodina Staňků je spojená s domem číslo 35:

 • Josef Staněk + Veronika Nedoma (1805–1884)
 • dcera Barbora (nar. 1833)
 • syn František (nar. 1834)
 • syn Petr (nar. 1837), oženil se s Terezií Staňkovou, syn Josef nar. 1876
 • dcera Františka, nar. 1838, vdala se v Babicích roku 1861 za Františka Poura a roku 1876 za Ignáce Staňka
 • syn Václav, oženil se s Františkou Matoušek, syn Václav nar. 1876, dále v čísle 49

V roce 1890 v domě číslo 35 bydleli:

 • Petr Staněk (nar. 1837) + Terezie (nar. 1840)
 • jeho sestra Barbora (nar. 1833)
 • jeho bratr František Staněk (nar. 1834) + Františka (nar. 1832)

Druhá rodina Staňků je spojená s domem číslo 6:

 • Florian Staněk (nar. 1797) + Mariana Šindelka (nar. 1798), sňatek v roce 1817
 • syn Tomáš Staněk (nar. 1818) + Františka Žáček, sňatek 1843
 • jeho syn Ignác (nar. 1850), oženil se 1876 v Babicích s Františkou Staňkovou a v roce 1889 s Aloisií Blažíkovou
 • jeho syn Vincenc (1847–1916), oženil se s Terezií Moravec, syn Antonín (1875–1961), dcera Františka nar. 1878
 • syn Jan Staněk (nar. 1833) + Mariana (1835–1877)
 • syn Josef Staněk (nar. 1840), oženil se s Annou Žáček, syn Josef nar. 1866, syn Antonín nar. 1876, číslo domu 91
 • dcera Marie (nar. 1838), vdala se za Josefa Pidru (třetí rodina Pidrova) a s ním se přestěhovala do Babic

Podařilo se mi najít důkaz o tom, že Tomáš Staněk, otec Ignáce Staňka, byl syn Floriana Staňka!

Staněk Tomáš + Františka Žáček OO 1843 ždárná

27. února 1843: Tomáš Staněk, č. 6, čekatel na pracovní post ze Ždárné, manželský syn Floriana Staňka, sedláka ze Žďárné, a Mariany, rozené Jiří Šindelka ze Žďárné, 25 let;

+ Františka Žáčková, č. 45, manželská dcera Jana Žáčka, sedláka ze Žďárné a Anny, roz. Josef Marek

Znamená to, že Marie Pidrová, rozená Staňková, byla tetou Ignáce Staňka. Oba dva se nakonec přestěhovali do Babic.

rodokmen Ignác Stanek

(barevně jsou označené osoby, o kterých jsem psala: modře Florian Staněk, jeho syn Tomáš a jeho syn Ignác Staněk, červeně Marie, dcera Floriana Staňka, zeleně její manžel Josef  Pidra = třetí rodina Pidrova a syn František = druhá rodina Pidrova)

V roce 1890 v čísle 6 už Staňkovi nebydleli.

Další zajímavé propojení rodiny Staňků a Pidrů najdeme díky sčítacímu operátu z roku 1890 v čísle domu 49 = rodný dům Tomáše Pidry (první rodina Pidrů).

Žďárná 1890 číslo 49

Žďárná 1890 číslo 49 2

 • Staněk Václav, nar. 1843, majitel bytu, nádeník pro práce polní a lesní ( = syn Josefa Staňka + Veroniky Nedomy)
 • jeho žena Františka, roz. Matoušek, nar. 1848
 • syn Václav, nar. 1876
 • dcera Filoména, 1874
 • dcera Julia, nar. 1879
 • dcera Anna, nar. 1886
 • Helena Pidra, nájemnice, nar. 1845 ( = sestra Tomáše Pidry)
 • (nemanželská) dcera Anna, nar. 1872
 • Héna Jakub s rodinou, nájemník

Byli v tomto domě Pidrovi podnájemníci už dřív, nebo byli původně majitelé a teprve časem přešel do rodiny Staňků? Zatím nevím.

Podrobnosti o Jakubovi Staňkovi, otci Josefy Pidrové (matky Josefa Pidry), se mi zatím najít nepodařilo.

Závěr

Úplně první tedy přišla do Babic ze Žďárné Františka Staňková, která se zde v roce 1861 vdala za Františka Poura.

Teprve poté (nejpozději v roce 1866) přišel Tomáš Pidra, který se v Babicích v roce 1867 oženil, po něm Josef Pidra s rodinou (kolem roku 1871) a nakonec Ignác Staněk, synovec Josefovy ženy Marie, rozené Staňkové, který se v Babicích v roce 1876 oženil s ovdovělou Františkou Pourovou.

Staňků nakonec přišlo do Babic ještě víc – např. v roce 1889 měla v Babicích svatbu s Františkem Musilem Terezia Staňková, nar. 1857 ve Žďárné, dcera Františka Staňka a Terezie, roz. Pavlů, služebná v Babicích v domě číslo 9 (u Kubešů).

Měla pro celý tento exodus rozhodující význam Františka, i když nebyla v přímém příbuzenstvu s rodinou Pidrů? Myslela jsem si, že ano, ale potom se mi podařilo najít jinou než rodovou spojitost a důvod pro příchod Tomáše Pidry do Babic.

A tím byla jeho práce. O ní si povíme v příštím článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>