soustružené misky Adam Florián

Karel Pavlištík: Dřevo, proutí, sláma (recenze knihy)

dřevo, proutí, sláma - PavlištíkChci vám představit legendární knihu, ze které dodnes čerpají nadšenci i etnografové a všichni zájemci o tradiční techniky práce se dřevem a dalšími přírodními materiály. Obsahuje poznatky a fotografie ještě z dob, kdy na jihovýchodě Moravy žili autentičtí tesaři, řezbáři, bednáři a košíkáři. Jmenuje se Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku.

Osud knihy a autora

Možná jste přemýšleli, proč se vlastně tradiční řemesla najednou vytratila. Úvod této knihy vám dá částečnou odpověď. Nejde přece jen o to, že přišla průmyslová výroba, která tu ruční a domácí převálcovala (tedy ekonomické důvody).

Jde i o systém (politiku, filozofii, postoj, který tu vládl od 1948 do 1989), který tradicím prostě nepřál (- tím nechci tvrdit, že teď je to všechno OK). Snažil se je vykořenit a nahradit sám sebou. Dokonce postihoval i ty, kteří se snažili tradice udržovat nebo je jen dokumentovat. Přesně to se stalo i autorovi této knihy.

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., byl odborný zaměstnanec zlínského muzea a v rámci své práce v letech 1962 až 1970 sbíral mezi pamětníky podklady pro knihu a výstavu o řezbářské tradici (hlavně o domácí výrobě dřevěného náčiní) v regionu Podřevnicka (Zlín, Vizovice, Lukov). Výsledky ale nemohl publikovat, dokonce ho vyhodili z jeho místa a nemohl se podobné práci vůbec věnovat. Až do roku 1990.

Od 90. let na svém výzkumu pracoval dál. Stejně tak se na mnoha místech začali objevovat lidé, kteří třeba navázali na práci jejich předků, zajímali se o tradiční postupy, kupovali si ručně vyrobené věci.

Dneska už je to „normální“ (ruční výrobky dostaneme na každé „tradiční“ akci), přesto lidí, kteří to „umí dělat“, moc nepřibývá. Není to lehká práce. Hodně věcí jsme zapoměli. O to důležitější je vracet se k pramenům. Jedním z nejlepších je právě kniha Dřevo, proutí, sláma.

Dřevo, proutí, sláma

Kniha popisuje jednotlivé techniky, od zpracování surovin, použitých nástrojů až ke konkrétním výrobním procesům. V kapitole o dřevě si tak můžeme přečíst, jak probíhala těžba, výběr částí stromu na jednotlivé výrobky, jaké nástroje a pomůcky k tomu používali.

A potom už následují výrobní postupy – nejdřív výroba ze samorostů, dlabaná a vrtaná práce, necky a okříny, lopaty a vařeky, řezbářská práce, výroba šindelů i drobných špejlí.

Specifická byla výroba z lubů (tenké pruhy dřeva), ze kterých se pletly opálky, košíky i vyplétala lehátka. Mistrné zvládnutí řemesla vyžadovalo bednářství a také práce kolářů a soustružníků.

Všechno je velmi konkrétní a podrobné, u některých výrobků (necky, lopata, vařeka, šindele, kramle, opálka z lýka, škopek, kosa na obilí, hrábě, vidle a soustružený okřín) najdeme dokonce celé návody i s fotkami dávných mistrů.

Podobně vypadá kratší část o proutí, kde se můžeme podívat, jak se vyráběly metle a košíky, a část o slámě, kde je názorně předvedená výroba ošatky.

Kniha jako muzeum

Na knize je poznat, že ji nepsal zapálený amatér, ale skutečný vědec. Je velmi systematická a nezajímá se jen o samotné výrobky, ale hodně také o to, jaký mělo řemeslo sociální rozměr – třeba jaké měli řemeslníci postavení ve společnosti, jak probíhal obchod nebo spolupráce mezi lidmi, jaký vliv to mělo na rodinný život atd.

Velmi precizně je také zpracované názvosloví, takže se dočtete nejen to, jaký postup řemeslníci používali, ale také jak které fázi, polotovaru či používanému nástroji říkali ve svém nářečí.

Jak už jsem napsala na úvod, tato kniha není jenom suchý popis něčeho, co už není. Když se dívám na černobílé fotky dávných mistrů, na kterých ukazují s obrovskou hrdostí svoje umění (třeba vydlabaný obrovský kadlub), dostávám chuť to zkusit taky. No, raději to přenechám povolanějším – inspiraci touto knihou přiznává třeba Adam Florián nebo výrobce valašských vidlí Petr Gargulák, který je potomkem jednoho ze zmiňovaných mistrů.


Karel Pavlištík: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku.

Vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2011 (2. rozšířené vydání)

ISBN: 978-80-87130-19-3

Foto v záhlaví: soustružené misky – práce Adama Floriána

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>