Ovocné stromy a keře, část 1: Jabloně

Na konci doby ledové se ve střední Evropě rozrostly lesy a stromy, které známe i dnes – smíšené dubové v nižších polohách a bukové ve středních. Mezi lesními stromy se přirozeně vyskytovaly i ovocné: plané jabloně (jabloň lesní) a hrušně (hrušeň polnička), třešeň ptačí a křovitá, višeň obecná a slívy. S velkou pravděpodobností k nim můžeme počítat i jeřáb oskeruši.

Pokračování textu Ovocné stromy a keře, část 1: Jabloně

Lars Mytting: Dřevo (o duši palivového dřeva)

Tato pozoruhodná kniha kombinuje velmi přesné údaje a znalosti s hlubokým vhledem a až existenciálním nadšením pro topení dřevem. A nejen topení. Autor umí stejně zasvěceně psát o získávání dřeva v lese, výběru vhodných nástrojů nebo principech správného sušení. Ovšem jeho největší vášní je stavění polen do hrání – neváhá to stále znovu okouzleně opěvovat i fotit.

Pokračování textu Lars Mytting: Dřevo (o duši palivového dřeva)