Lars Mytting: Dřevo (o duši palivového dřeva)

Tato pozoruhodná kniha kombinuje velmi přesné údaje a znalosti s hlubokým vhledem a až existenciálním nadšením pro topení dřevem. A nejen topení. Autor umí stejně zasvěceně psát o získávání dřeva v lese, výběru vhodných nástrojů nebo principech správného sušení. Ovšem jeho největší vášní je stavění polen do hrání – neváhá to stále znovu okouzleně opěvovat i fotit.

Pokračování textu Lars Mytting: Dřevo (o duši palivového dřeva)

Velký pátek, bílá sobota a neděle velikonoční

Velikonoce, tedy oslava Ježíšova zmrtvýchvstání, už od dob nikájského koncilu připadají vždy první neděli po prvním jarním úplňku – letos je to 27. březen. V předchozím článku jsem vám popsala dny, které Velikonocům předcházejí. Jak křesťané slaví nejposvátnější tři dny liturgického roku?

Pokračování textu Velký pátek, bílá sobota a neděle velikonoční