orba

Josef Kyzlink (1777–1843)

Josef Kyzlink, můj přímý předek v páté generaci, se narodil a žil v Olomučanech u Blanska. Byl statkářem, čtvrtláníkem. Jeho rod udržoval velmi dobré vztahy i s několika místními velkostatkáři – z rodu Němců pocházela jeho matka, z rodu Kalvodů jeho manželka.

Josef Kyzlink

Jeho otec se jmenoval Georg (Jiří) Kyzlink. Byl sedlák, čtvrtláník.

Matkou byla Anna, rozená Němec. Otec Anny, Florian Němec, byl velkostatkář, půlláník a inkola (usedlík).

Svatbu měli v Olomučanech v roce 1767.

Josef Kyzlink se narodil v Olomučanech v roce 1777.

Kyzlink Jiří nar. 1777

Měl starší sestry Mariannu (nar. 1770), Annu (1772), Terezii (1774) a mladší bratry Jana (Joannes, nar. 1781) a Karla (1883).

Morava

V době Josefova života byla Morava součástí Rakouského císařství. Od roku 1740 vládla Marie Terezie, od roku 1780 její syn Josef II. Oba se snažili zavádět reformy, např. v robotní povinnosti, náboženské toleranci nebo zrušení nevolnictví (1781). To znamenalo zrušení bezprostřední osobní závislosti poddaných na vrchnosti. Poddaní získali právo uzavírat manželství, stěhovat se a cestovat bez souhlasu vrchnosti. Nevolnictví však bylo nahrazeno poddanstvím, které zachovávalo moc vrchnosti i robotu.

V roce 1791 nastoupil na trůn Leopold II., který obnovil moravský zemský sněm. V něm mohli zasedat i velcí statkáři, usedlíci (inkola). V této době se ale titulem inkola v matrikách honosí snad všechny rody, které měly větší polnosti a určité postavení v obci.

František, který nastoupil na trůn 1792, se snažil s pomocí kancléře Metternicha reformy opět zrušit a nastolit přísný politický dohled. Tento tlak však vedl k tzv. národnímu obrození a později k revolučnímu roku 1848.

Na počátku 19. století zasáhly Moravu napoleonské války (roku 1805 byla svedena bitva u Slavkova). V roce 1810 začala na Moravě průmyslová revoluce – v Doubravici nad Svitavou byla uvedená do provozu první strojírna v monarchii. Od roku 1821 nastal v Blansku rozvoj železáren (pod vedením Karla z Reichenbachu) a výroba litiny a smaltu. V roce 1843 začala stavba železnice z Brna do Svitav.

Olomučany

Obec Olomučany se v době Josefova života nacházela v mezidobí – sklářská huť zanikla asi 60 let před jeho narozením a dílna na výrobu hliněných nádob teprve vznikala. Josef chodil do obecné školy v Blansku, protože škola v Olomučanech začala fungovat až roku 1792. Do Blanska chodili obyvatelé Olomučan také do kostela. V době jeho mládí probíhaly větší opravy blízkého Nového hradu.

Marianna Kalvoda

Josef Kyzlink se v roce 1798 oženil s Mariannou, roz. Kalvoda.

Její otec byl Ignác Kalvoda, půlláník a inkola. Jak si ukážeme později, rody Kyzlinků a Kalvodů si byly blízké už od konce 17. století. Matka se jmenovala Terezie.

Marianna se narodila v roce 1776 jako Marie Anna Kalvodová v usedlosti číslo 13.

Kalivoda Marianna nar. 1776 červenec

Po svatbě v roce 1798 žili manželé Kyzlinkovi v domě číslo 49, společně s Josefovým otcem Jiřím Kyzlinkem (nar. 1743) a jeho matkou Annou, narozenou v roce 1714.

Děti

V matrikách jsem našla tyto děti:

 • František, nar. 14. března 1799 (zemřel 1799)
 • Anton, nar. 10. července 1802 (zemřel 1802)
 • Marianna, nar. 7. září 1803 (zemřela 1806)
 • Marianna, nar. 9. srpna 1806 (vdala se roku 1833 s Franzem Schulakem)
 • Johanna, nar. 19. října 1808 (vdala se roku 1833 s Martinem Charvátem, kovářským tovaryšem)
 • Františka, nar. 18. května 1811 (vdala se 1847 s Antonem Baldermanem, vdovcem a podruhem)
 • Josef, nar. 17. listopadu 1813 (oženil se 1839 s Mariannou Řehořek)
 • Franz, nar. 11. června 1816 (zemřel 1816)
 • Anna, nar. 30. července 1817 (nepodařilo se dohledat)
 • Karel, nar. 30. srpna 1820, kmotr: Libor Kyzlink (oženil se 1855 s Mariannou Touchyn) = můj pra-děd
 • Franz, nar. 1824 (zemřel 1824)

Dům číslo 49

Tento dům patřil rodu Kyzlinků minimálně od očíslování domů v roce 1770 (a tedy asi i dříve). V roce 1825 se rodina odstěhovala z domu číslo 49. Do domu se nastěhovala rodina Jana (Joannese) Kyzlinka, horníka (zemřel roku 1855).

Podle zápisu u úmrtí je také možné, že se do domu druhá rodina pouze přistěhovala a zůstaly obě. V každém případě od tohoto roku jsou všechny děti narozené v domě číslo 49 potomkem Jana Kyzlinka a jeho ženy Josefy, dcery Jakuba Musila.

Úmrtí

Josef Kyzlink zemřel v roce 1843 v Olomučanech, v domě číslo 49 ve věku 67 let.

Kyzlink Josef smrt 1843

Úmrtí jeho ženy Marianny se nepodařilo dohledat.

Dcera Marianna zemřela v roce 1855 při epidemii cholery. Její muž Franz Schulak / Šulák dál žil s dětmi v usedlosti číslo 6, později s rodinou jejich syna Aloise (nar. 1836).

Syn Karel zemřel v roce 1896 v Josefově na srdeční vadu. Jeho syn Josef (nar. 1862) byl můj praděd.

Anton Balderman, manžel dcery Františky, zemřel v roce 1881 v čísle 46.

Image

Dobová kresba ukazuje císaře Josefa II. kolem roku 1770, který se snaží přiblížit nespokojeným sedlákům tím, že sám vzal do ruky pluh. Můžeme si prohlédnout, jak takový pluh vypadal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>